هانیبال  

شفق سرخ فروریخته در افکارم
کاشکی بود ببیند که چه حالی
دارم
مثل مصراع نخست آمدنم مبهم بود
من از آن روز که در بند توام
بیزارم
شعر گفتم که عزیمت کنم ازبی کسی
ام
شانه ات نیست که از شعرشدن
سرشارم
عمق تنها شدنم را چه کسی می
فهمد
نخِ نم خورده ی یک پاکت بی
سیگارم
داس بردار و بزن ریشه ی غمگین
مرا
بذر چکش وسطِ سینه ی خود می
کارم
چشم تو معجزه در صنعت واج آرایی
چشم من، معدن سم در بدن بیمارم
شب شد و واژه خیابان دلم را رد
کرد
تا خود صبح به پای غزلم بیدارم
کاشکی

ادامه مطلب  

تلالوک  

سکوت مبهم مردی که شب نمی خوابد
کنار پاکتی از غم، حکایتی دارد...
شبیه حالت ابری که ساعت سه ی صبح
بدون وقفه فقط بی دلیل می بارد
 
کنار پنجره با بغض کهنه می خواهم
شبیه آدمکی گوشه گیر گریه کنم
دلم به حال خودم سوخت، بس که تنهایم
کجاست شانه ی تو تا که سیر گریه کنم
 
برای آمدنت  بچه می شوم گاهی
امید دارم و آسوده خاطر از جایی
کسی ((شبیه)) تو درزد....تَتَق تَتَق تَق
تَق
تو نیستی و... به این واقفم که می آیی...
 
و شعر می شوم از بغض های بی پایان
شبانه بین هج

ادامه مطلب  

جهنم با آیفون تصویری  

 
#جهنم با آیفون تصویری
 
قسم به حرمت این دست های آغوشی
به گوشواره ی آغشته گشته با گوشی
سکوت ما دونفر...عشق یا فراموشی؟
ستون پنجم هر ادعاست،خاموشی
به سال های پر از اضطراب می خندم
 
درست قبل رسیدن گرفته شد جایم
میان این همه آدم هنوز تنهایم
کجا روم؟ که به جایی نمی رود پایم
از آستانه ی صبرم گذشته غم هایم
به زندگی سراسر عذاب می خندم
 
تمام سال مرا توی خواب می بوسی
و بعد آنور میزی و... رولت روسی
دوباره مثل همان سالهای کابوسی
مرا نمی کشی... اما ه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1