هیچی یادم نمیاد!  یادم اومد!  ها از صب بلند شدم مقش نوشتم مامان گفت چیکار میکنی گفتم میخوام درس بخونم گفت الان؟!  صبر کن این مال امروزع؟؟ها عاره امروز علوم داشتیم.  گفتم پس کی. والاع شب ساعت 8 نخوابیدم که صب در ودیوارو تماشا کنم. رقیه ی ترسو غر زد تکلیف خودشو با خودش نمیدونه تو اخر روشنایی میخوای یا تاریکی؟  بعد دفاعی نوشتم بعد بازی کردم بعد یخو دوستم ان شد.  مدرسه نرفتغ بود طبق حرف خودش. بعد مامانم گفت پاشم از کامپی منم وفتم خوابی

ادامه مطلب  

دانلود اذن و آثار حقوقی آن  

اذن و آثار حقوقی آن
مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد
دسته بندی


حقوق
فرمت فایلادامه مطلب  

مردم از خنده از دست لاله  

وای خدا به موقع بلند شدم! به مامانم نگفته بودم. واااااااااااای خدایا شکرت به موقع بلند شدم بعد رفتم ها قبل از رفتنم اخه صبحونه نخوردم فقط نیم ساعت وقت داشتم بگو عوض کنم بعد مامان گفت ناهار گرم کنم من گفتم باشع و موندم! بعد خوب شد موندم داشتم با هیچی میرفتم مدرسه! وای فکر کن هر زنکگ منفی! چه ترسناک! بعد ده دقیقه اونور دیر رسیدم اونم مهم نی . بعد تو ایستگاه اتوبوس بهش فکر کردم. فکر کردن بهش جز اون که ارومم میکنه حالمم خوب میکنه. اگه بدونه! وای حتی ال

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1